[Ταινίες από την περιφέρεια. Επιλογή προγράμματος Δημήτρης Μπάμπας]