[Μια επιλογή από τις μικρού μήκους ταινίες του Charlie Chaplin. Επιμέλεια προγράμματος Δημήτρης Μπάμπας]