(Μουσική Mark Hamlyn, από τους Billi Brass Quintet)