(Μουσική  Lucía Caruso & Pedro H. da Silva, από τους Manhattan Camerata &Voices of Ascension)