(Μουσική David Short,  από τους Billi Brass Quintet)