(Μουσική  Steffen Wick, από τους Henschel Quartett, Steffen Wick & Simon Detel)